Kako naj bodo spisani članki na spletni strani?

Vsi članki na spletnih straneh in blogih niso ustvarjeni enakovredno oziroma kvalitetno. Večina od njih ni bila ustvarjena z namenom očarati. Članki morajo biti bralcu razumljivi, zanimivi ter znati pritegniti pozornost. Pogostokrat zmanjka časa za branje dolgih člankov ali pa pride do preskakovanja vsebine, zato je naloga pisca, da zna sestaviti zanimiv članek, ki ga bralec ne bo želel prenehati brati.

Članki, ki ustvarijo zanimivo vzdušje povečajo število ogledov ter uporabnikov spletnih strani, kar pripomore k prepoznavnosti in dodatnemu zaslužku. V nadaljevaju bodo predstavljeni nasveti, kako napisati zanimiv članek.
dobri članki

1. Raziskovanje ter pregledovanje obstoječih vsebin

Velikokrat se bo zgodilo, da je tema piscu neznana. Pisanje člankov je enostavnejše, če se o temi pred pisanjem zbirajo informacije. To ne pomeni plagiatorstva, vednar pokaže interes ter radovednost pisca, ki je pripravljen zbrati več različnih virov.

2. Optimizacija bloga

Članki naj zajemajo vsebine, katere so bralci pripravljeni brati. Ideje za pisanje se pridobi preko socialnih medijev, popularnih blogov in člankov. Priporočljivo je, da se pri pisanju člankov za blog drži ene teme oziroma ključne besede. Kadarkoli se prične izdelava spletne strani moramo imeti v mislih spletno optimizacijo, katero najlažje izvajamo prek člankov objavlenih na blogu.

3. Moč naslova

Prvi in zadni vtis članka lahko predstavlja naslov. Članki morajo imeti vabljive naslove, ki bodo zagotovili veliko klikov oziroma bralcev. Za naslov se je potrebno izogibati težkim besedam, izbira se enostavne ter zanimive. Pri izbiri naslova je pomembna specifičnost, kratkost in jedrnatost. Stil naslovov naj bo unikaten.

4. Poudarek na prvi povedi

Naslov članka bo pritegnil bralca, vendar obdržal ga bo prvi stavek. Članki se morajo pričeti z stavkom, ki ponuja veliko zanimivih informacij, saj bo le tako bralec nadaljeval z branjem. Torej za pisanje članka se uporablja sistem narobe obrnjene piramide, na začetku se poudari največ informacij, na koncu najmanj.

5. Nepretrgano pisanje

Članke pišemo v enem ali več delih. Priporočljivo je napisati članek v eni seansi, ker tako ostane fokus na glavni temi ter manjša je možnost, da se pozabijo ključne točke. Pisanje člankov postane skozi izkušnje vedno bolj enostavnejše.

6. Ciljna publika

Uspešni članki na blogih so vedno spisani za določeno ciljno publiko. Pred pričetkom pisanja se postavi cilj, kaj in komu je vsebina namenjena. Ljudi privabijo članki z informacijami iz področji, ki jih najbolj zanimajo.

7. Učinkovita uporaba slik

Pozornost ljudi lahko pritegnejo članki, ki imajo ustrezno razporejene ter očarljive slike. Ustrezna izbira slik lahko pomaga pri boljšem razumevanju kompleksnih vsebin. Za dober prvi vtis na bralce, je potrebno uporabljati tudi grafe, stolpce in piramide.

8. Zaključeni članki nad perfekcijo

Pri ohranjanju zanimanja bralcev je potrebno konstantno objavljati novo vsebino. Velikokrat ima prednost zaključen članek z določeno napako, kot pa popoln članek, saj takšni vzamejo preveč časa. Čas ni na strani piscev, zato je potrebno delati hitro in kar se da učinkovito.

9. Uporaba kratkih stavkov ter kratkih odstavkov

Uporaba predolgih ali prekratkih stavkov in odstavkov je odbijajoče za vsakega bralca. Članki morajo biti ustrezno strukturirani glede na obseg, torej kratki ter poudarjeni z novimi in aktualnimi informacijami.

Za dobro berljivost člankov je potrebno poznati želje občinstva ter znati zadovoljiti njihove potrebe z primernimi in fascinantnimi vsebinami.