Kako izdelava spletne strani vpliva na podjetje?

Za samopromocijo podjetja ter možnostjo konkuriranja konkurentom, je pomemben faktor na poti do uspeha, izdelava spletne strani. Izdelava spletne strani ima namen, da služi kot informiranje, prodaja izdelkov ter promocija storitev. Danes ima skoraj vsako podjetje spletno stran in blog na katerem predstavlja svoje storitve ter informira potrošnike o storitvah.

Nedokončane spletne strani lahko negativno predstavljajo vas ter vaše ponudbe. Izdelava spletne strani zahteva več, kot samo dober izgled. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj korakov, ki vam bodo v pomoč pri sami izdelavi. Poleg dobrega izgleda spletne strani je tudi pomembno, da je izbran CMS sistem, ki omogoča vse kar potrebujemo za dobro predstavitev naših objav.

kako poteka izdelava spletne strani

Načrtovanje spletne strani pred samo izdelavo

Izdelava spletne strani zahteva tudi čas za strukturiranje dizajna spletne strani. Pomembno je, da je spletna stran čim bolj preprosta ter barvito ter tekstovno dostopna oziroma razumljiva potrošniku. Za oblikovanje spletnih strani lahko uporabimo različna odprtokodna in zastonjska orodja kot so: GIMP, Paint.NET, Pixen, Inkscape in Krita. Eno izmed najbolj razširjenih orodji za oblikovanje je sigurno Adobe Photoshop, a to zahteva nakup mesečne naročnine oz. licence.

Izbira in velikost slik ter videov

Slike ter videi prinašajo občutek dogajanja na spletnih straneh. Podajajo informacije uporabnikom brez dolgoveznih tekstov. Izdelava spletne strani vključuje vaše slike z realnimi ponudbami ter realnimi ljudmi. Izdelava spletne strani vključuje slike na katerih so ljudje, ki uživajo pri uporabi vašega produkta bodo pritegnili večjo pozornost, kot neka statična slika brez dogajanja. Prav tako je potrebno poskrbeti za najboljšo kvaliteto slike ali videa, ki lahko še dodatno pritegne stranko.

Barvitost

Izbira barve za vašo spletno stran mora biti prijetna na pogled ter se skladati z vašimi izdelki oziroma ponudbami. Izdelava spletne strani zajema tudi barvitost teme, ki se mora navezovati na logo, refleksirati emocijo vaše znamke ter biti komplementarna z slikami na spletni strani ter ustvarjati kontrast, ki je potreben za vsebino. Izbira barve je zelo pomembna, saj jo je skozi čas potrebno ohranjati, kajti bo postala del prepoznave znamke oziroma podjetja. Izdelava spletne strani bo v vas prebudila tudi kreativnost.

Kaj imata skupnega design in sama izdelava spletne strani?

Dobra izdelava spletne strani je odvisna tudi od porazdelitve prostora, ki je pomemben element dizajna, saj diktira vse, kako bodo potekale povezave med tekstom, barvami in slikami. Primer: uporabnik ne bi našel ponudbe »kupi zdaj«, če bi bila le ta prikrita še z ostalimi 10 elementi.

Navigacija spletne strani

Pri urejanju strani je potrebno prilagoditi dizajn navigacije glede na število ponudb iz menija. Število navigacij, ki vodijo do različnih predmetov naj bo čim manjše, saj bi v večjem številu lahko preobremenile ter zmedle stranke. Na določenih spletnih straneh se večjemu številu navigacij ni možno izogniti, v tem primeru uporabimo hierarhičen sistem navigiranja.

Preprostost spletne strani

Učinkovita izdelava spletne strani vključuje preprostost, urejenost ter lahko obvladljivost same strani. Odsvetuje se pretirano strukturiranje strani. Po spletni strani bi se moralo z lahkoto navigirati. Ni priporočljivo izbrati več kot 6 menijev za izdelke, kajti drugače lahko preobremenimo uporabnike, ki se posledično raje odločijo za alternativne, bolj preproste strani.

Upoštevanje slovničnih pravil

Napake v besedilu so izraz ne resnosti ponudnika ter lahko dajejo vtis ne spoštovanja do uporabnikov strani. Izdelava spletne strani vključuje pozornost na urejenosti, strokovnosti ter slovnično urejeno besedilo.

analitika - statistika spletne strani

Statistično spremljanje

Izdelava spletne strani mora imeti možnost statističnega zaznavanja, saj le tako lahko ponudnik spremlja, kako pogosto je obiskana njegova spletna stran, glede na dan oziroma obdobje v dnevu ter mu omogoči vpogled v samo število obiskovalcev.

Postavitev cen

Izdelava spletne strani zajema tudi določitev cene ponudbam. Za ponudnika je priporočljivo, da se o cenah izdelkov predhodno informira, saj se le tako lahko prilagodi na same cene trga. Na spletnih straneh mora biti tudi omogočena označitev cene, torej koliko so potrošniki pripravljeni ponuditi za določen izdelek. Potrošnike je treba glede cen zadovoljiti, saj imajo pri porazdelitvi moči med proizvajalci veliko moč.

Velikost in porazdelitev teksta.

Sama izdelava spletne strani zahteva, da se tekst prilagodi na primerno velikost, da je le ta lahko primerno berljiv. Odsvetuje se tudi postavitev teksta, ki zahteva horizontalno premikanje, saj le to odbija uporabnike. Svetuje se vertikalno premikanje, ki je lažje ter manj moteče. Vsebina na spletni strani in članki morajo biti jasno napisani v stavkih, da so razumljivi širši javnosti.

Skozi članek je razvidno, da je izdelava spletne stran zanimiva dogodivščina, ki lahko človeka popelje do kreativnosti in dodatnega zaslužka.